Creativiteit voor iedereen

Creativiteit is voor iedereen!
Dat is waar ik absoluut in geloof, daarom deel ik mijn creativiteit graag.

Volwassenen  samen met kinderen of met hun begeleiders. Kunst stimuleert en brengt wellicht ook herinneringen aan vroeger naar boven . Wat zie je, wat vind je daarvan?  Het maakt niet uit wat je van kunst weet en eigenlijk is alles wat je zegt,  goed. Je ziet dat mensen gaan meepraten en reageren op elkaar. Of kunst nu abstract is of niet en of er veel of weinig kleur inzit, maakt niet veel uit.

Kinderen hebben over het algemeen veel fantasie en creativiteit. Vooral jonge kinderen worden nog niet weer houden door het idee dat iets niet kan of mooi moet zijn. We worden geboren met het vermogen om te vragen, te dromen en ons te verwonderen. Alles kan!

Naarmate kinderen ouder worden, worden ze zich meer bewust van zichzelf; hoe ze overkomen op anderen en wat anderen ervan kunnen vinden. Dat kan de creativiteit belemmeren. Wat ontzettend jammer is, want creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie, als, het zingen van een vrolijk of verdrietig liedje, de taalontwikkeling, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Stimuleren van creativiteit bij kinderen

Zeven op de tien moeders is het er over eens dat het aanbieden van creatief materiaal een sterke invloed heeft op de creativiteit van hun kinderen. De top vijf materialen die het meest stimuleren zijn:

  • Kleurpotloden, stiften of krijtjes.
  • Glitter, lijm, tape
  • Stickers of puzzels
  • Tekengereedschappen, als verf en kwast
  • Deeg en klei.

Daarnaast noemen ouders in het onderzoek uitstapjes en het vertellen van verhalen over verschillende onderwerpen als belangrijke bijdrage in het stimuleren van creativiteit.
Ook buitenspelen en interactie met andere kinderen wordt genoemd als sterke invloed op de creativiteit van kinderen.

Wanneer creatief

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders de feestdagen, verjaardagen, vader en moederdag als een extra stimulans zien voor de creativiteit van kinderen.
Creatieve activiteiten worden twee keer meer door kinderen zelf geïnitieerd dan door de ouders. Het aanmoedigen van creativiteit door ouders gebeurt, maar 40% van de ouders vindt dat ze hierin nog meer zouden kunnen doen.

Bronvermelding :

* Belang van creativiteit! – De leukste kinderen ,20 nov 2015